Visar 9 resultat

Blåsippan ute i backarna står text

Blåsippan ute i backarna står. Niger och säger att nu är det vår.Barnen de plocka små sipporna glatt, rusa sen hem under rop och skratt. Mor, nu är våren kommen, mor. Nu få vi gå utan strumpor och skor.Blåsippor ute i backarna stå, ha varken skor eller strumpor på. Mor i stugan, hon säger så. …

Kristallen den fina text

Kristallen den fina som solen mån skinasom stjärnorna blänka i skyn.Jag känner en flicka i dygden den finaen flicka i denna här byn.Min vän, min vän och älskogsblomma!Ack om vi kunde tillsammans kommaoch jag vore vännen din.och du allra kärestan min!du ädla ros och förgyllande skrin. Och om jag än for till världens ändeså ropar …