Prästens lilla kråka

Prästens Lilla Kråka Text

Prästens lilla kråka skulle ut o åka, ingen hade hon som körde.
Än slank hot hit o än slank hon dit o en slank hon ner i diket.
Prästens lilla kråka skulle ut o åka, ingen hade hon som körde.
E Än slank hot hit o än slank hon dit o en slank hon ner i diket.