Tula Hem och Tula Vall Text

Vers:
Tula hem och tula vall – tula långt åt mossen.
Kål fick jag när jag kom hem – kål fick jag i påsen.
Mjölken var både gul och blå – osten såg jag lite också,
smöret smakade jag aldrig.