Blåsippan ute i backarna står text

Blåsippan ute i backarna står. Niger och säger att nu är det vår.
Barnen de plocka små sipporna glatt, rusa sen hem under rop och skratt.

Mor, nu är våren kommen, mor. Nu få vi gå utan strumpor och skor.
Blåsippor ute i backarna stå, ha varken skor eller strumpor på.

Mor i stugan, hon säger så. Blåsippor aldrig snuva få.
Än få ni gå med strumpor och skor, än är det vinter kvar, säger mor.