Björnen sover text och ackord

Björnen sover text och ackord

Text:
Björnen sover, björnen sover, i sitt lugna bo.
Han är inte farlig, bara man är varlig, men man kan dock,
men man kan dock honom aldrig tro.

D       A       D   A  D
Björnen sover, björnen sover, i sitt lugna bo.
D      Em   D      A
Han är inte farlig, bara man är varlig,
D         A         D   A   D
men man kan dock, men man kan dock honom aldrig tro.