Prästens lilla kråka text & ackord

Text
Prästens lilla kråka skulle ut och åka ingen hade hon som körde.
Prästens lilla kråka skulle ut och åka ingen hade hon som körde.
Än slank hon dit och en slank hon dit, och en slank hon ned i diket.

Ackord
D G A D
Prästens lilla kråka skulle ut och åka ingen hade hon som körde.
D G A D
Prästens lilla kråka skulle ut och åka ingen hade hon som körde.
D G A D
Än slank hon dit och en slank hon dit, och en slank hon ned i diket.