gubben i lådan

Gubben i lådan text

Letar du efter gubben i lådan med text? Här har du gubben i lådan visan. Gubben i lådan gubben i lådan, vad har du för dig, sover du?Kokar du kaffe? Borstar du skorna? Gubben i lådan, kom fram. Gumman i lådan gumman i lådan, vad har du för dig, sover du?Bakar du bullar? Klappar du …

en kulen natt

En Kulen Natt med Ackord och Text

Letar du efter sången en kulen natt med ackord och text? Här har du den kompletta låten med ackord för gitarr. Ackord (D, A, G)D                                                   A                                                                              DEn kulen nat,nat,natt. Min båt jag styrde på havets bvågade vågade våg, så skummet yrde.                    G                                                   D                                             A     Och vart jag sågade sågade sågade på havets vågade vågade våg …

Klättermusvisan

Klättermusens Vaggvisa med text och ackord

Letar du efter klättermusens vaggvisa? Här har du både text och musik (ackord) Ackord ( A, D, B, Bm, E) A               Det var en gång en mus,             D och den musen hette Klas. Bm                           EOch han blev alltid bjudenB                       Enär det var stort kalas.        A        Det bästa som han visste                Bmdet var att lata sig.E7     Nu tar nog …

Hjulen på busen

Hjulen På Bussen Text och Ackord

Letar du efter låten hjulen på bussen snurrar runt runt runt med text och ackord? Då har du kommit rätt. Ackord: E, D E D EHjulen på bussen, de går runt, runt, runt, runt, runt, runt, runt, runt, runt.E DHjulen på bussen de går runt, runt, runt, runt i hela staden. Dörrarna på bussen de …